Mevzuatlar

YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Projesi Dersleri Yönergesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

 

USUL VE ESASLAR

Üniversitemiz Senatosu’nun Haklı ve Geçerli Nedenler Konusundaki Kararı

Üniversitemiz Senatosunun Özel Öğrencilik İle İlgili Kararı (Yetki Yönetim Kurulunda)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğreniminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Hakları Uygulama Esasları

 

PROTOKOLLER

Eczacılık Fakültesi – İl Sağlık Müdürlüğü Öğrenci Uygulamaları İş Birliği Protokolü

 

–> Mevzuatlar

–> Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergeleri

 

 

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024

Hızlı Erişim

Skip to content