Uluslararasılaşma Politikası ve PUKÖ Döngüsü

T.C.
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ULUSLARARASILAŞMA HEDEF VE POLİTİKALARI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin uluslararasılaşma politikasının önemli bir parçasını uluslararası değişim programları oluşturmaktadır. Eğitim ve araştırmada uluslararası standartlara ulaşmak için uluslararası öğrenciler ve öğretim elemanları ile yakın iş birliği ve etkileşim içinde olunması hedeflenmektedir. Fakülte, uluslararası değişim programlarına yönelik eğitim programları ve seminerlerin sayısını artırmayı hedefleri arasına almıştır. Uluslararası bir fakükte olmayı amaçlarken bu kapsamda eğitim öğretim anlamında uluslararası tanınırlığı yüksek bir öğretim kurumu olabilmek amacıyla, iş, sanat ve bilim dünyasında uluslararası alanda rekabet edebilirliği yüksek, kültürlerarası yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmeyi uluslararasılaşma politikasının temel hareket noktasına koyar. Akademik alanda dünyadaki sınırları ortadan kaldıran, erişilebilirliği, evrensel kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği hedefleyen ve etik değerleri gözeten bir yaklaşımla;

  • Değişim/hareketlilik programları aracılığıyla, eğitim‐öğretim ve araştırma temelli öğrenci‐personel hareketliliğini destekler.
  • Uluslararası akademik standartları yakalamak amacıyla müfredatların, uluslararası gereklilikler ve değişiklikler paralelinde güncellenmesine önem verir, eğitim öğretim programlarının uluslararası tanınırlığının arttırılmasına yönelik düzenlemeleri yapar.
  • Uluslararası proje sayısının arttırılması amacıyla yapılan faaliyetleri destekler.
  • Uluslararası tanınırlığın sağlanabilmesi amacıyla yükseköğretim alanında düzenlenen uluslararası ve ülke içi faaliyetlere katılım sağlanmasına öncelik verir.
  • Uluslararasılaşmayı destekleyici, bireysel farklılıklara özen göstererek, hoşgörü kültürünün de içselleştirildiği bir arada yaşama ve çalışma prensiplerine dayalı kurum kültürünün oluşturulmasını hedefler.

ECZACILIK FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

* PLANLAMA *
Temel Kaynaklar: Anayasa, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği,Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Birliği Yeni  Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi
Uluslararasılaşma Süreciyle İlgili Analizler: İnsan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı analizleri ile dış paydaş analizi
Uluslararasılaşma Sürecinde SWOT Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Sürecin Stratejik Amaç ve Hedefleri

●        Değişim/hareketlilik programları aracılığıyla, eğitim‐öğretim ve araştırma temelli öğrenci‐personel hareketliliğini destekler.

●        Uluslararası akademik standartları yakalamak amacıyla müfredatların, uluslararası gereklilikler ve değişiklikler paralelinde güncellenmesine önem verir, eğitim öğretim programlarının uluslararası tanınırlığının arttırılmasına yönelik düzenlemeleri yapar.

●        Uluslararası proje sayısının arttırılması amacıyla yapılan faaliyetleri destekler.

●        Uluslararası tanınırlığın sağlanabilmesi amacıyla yükseköğretim alanında düzenlenen uluslararası ve ülke içi faaliyetlere katılım sağlanmasına öncelik verir.

●        Uluslararasılaşmayı destekleyici, bireysel farklılıklara özen göstererek, hoşgörü kültürünün de içselleştirildiği bir arada yaşama ve çalışma prensiplerine dayalı kurum kültürünün oluşturulmasını hedefler.

Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: Memnuniyet Anketleri
* UYGULAMA *
Süreç Performans Programı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü sorumluluğu altında yürütülen Erasmus+ program ve proje alanlarında mevcut uluslararasılaşma performansı giden ve gelen hareketlilikler bağlamında istatistiki olarak izlenmektedir.

AFSÜ, çeşitli Erasmus + programları ile farklı fırsatlar sunarak tüm öğrencilerine, akademik ve idari personeline uluslararası bir deneyim sunmakta ve her bir kişisel ve mesleki gelişime değer vermektedir.

Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
* KONTROL *
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Rektör, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
   Raporlama: Anket değerlendirmeleri, Birim faaliyet raporları
* ÖNLEM *
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler
Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekanlık, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023

Hızlı Erişim

Skip to content