Tarihçe

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bir “Eczacılık Fakültesi” açılması kararı, Üniversite Senatosu’nun 02.04.2012 tarih ve 04 nolu toplantısında, 2012/56 karar numarası ile oy birliğiyle alınmış ve bu karar 17.04.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 25.07.2012 tarihli 2012/3527 sayılı kararnamesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmasına karar verilmiş ve bu karar 08.10.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak fakültenin açılış işlemleri başlamıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alacak bölüm ve anabilim dalları, Üniversite Senatosu’nun 10.10.2012 tarih ve 2012/107 sayılı kararı ile belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın B.08.6.YÖK.0.72-101.03-7368 sayılı kararı ile Eczacılık Fakültesi bünyesinde belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. Söz konusu işlemlerin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi resmi olarak kurulmuştur. 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ek Madde 195- ile Afyonkarahisar’da, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu kararname ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 18.05.2018 tarihinde kurulması ile Eczacılık Fakültesinin işlevsellik kazanma süreci de hız kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU 09.09.2018 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan Vekili,  24.09.2020 tarihinde de Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. 12.10.2021 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ,  12.10.2021 – 27.01.2022 tarihleri arasında Eczacılık Fakültesi Dekanlığını vekâleten yürütmüştür.  Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ, Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini 27.01.2022 tarihinde Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ’ye devretmiştir.

 

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023

Hızlı Erişim

Skip to content