Radyofarmasi Anabilim Dalı

Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan  radyoaktif maddelerden hareketle  radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenmesi (radiolabelling), kalite kontrolü, kayıtlarının tutulması ve hastaya uygulanmasına kadar geçen süreçten sorumlu eczacılık dalına  “Radyofarmasi” ve bu işlerle uğraşan eczacıya “Radyofarmasist (Nükleer Eczacı)” denir.

Radyofarmasötiğin hastaya verilmesinden sonra, radyonüklitten yayılan radyasyon detektörlerle belirlenip, bilgisayar yardımı ile görüntüye dönüştürülür. Radyofarmasötiklerin organizmadaki dağılımının görüntülenmesi ile anatomik bilgiler, dağılımın zamana göre değişikliklerinin saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir. Ayrıca radyofarmasötikler tedavi ve farmasötik dozaj şekillerinin geliştirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023

Hızlı Erişim