Öğrenci Formları

EF.FR.23-GENEL DİLEKÇE
EF.FR.6-MADDİ HATA ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
EF.FR.7-ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
EF.FR.33-DERS MUAFİYET FORMU

 

EF.İA.41- ÖĞRENCİ-STAJ-SÜRESİ-İŞ-AKIŞ-ŞEMASI

EF.FR.10- STAJ 123 BAŞVURU VE KABUL FORMU
EF.FR.11- İŞ YERİ STAJ 123 SÖZLEŞMESİ FORMU
EF.FR.12- STAJ 123 DEVAM ÇİZELGESİ
EF.FR.13- STAJ 123 UYGULAMASI STAJ DEGERLENDIRME FORMU
EF.FR.15- AYRILIŞ FORMU
EF.FR.16- KURUM KURULUŞ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

EF.FR.40-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4A-4B-KABUL-FORMU
EF.FR.41-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4A-4B SOZLESME-FORMU
EF.FR.42-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4A-4B DEVAM-CIZELGESI
EF.FR.43-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4A-4B DEGERLENDIRME-FORMU
EF.FR.44-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4A-4B AYRILIS-FORMU
EF.FR.45-İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM 4A-4B KURUM-KURULUS-OGRENCI-DEGERLENDIRME-FORMU

 

ODB.FR.2 – Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Formu
ODB.FR.3 – Bölüm Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Tutanağı
ODB.FR.5 – Değişim Programları Not Dönüşüm Formu
ODB.FR.6 – Ders Ekle-Bırak Dilekçesi Formu
ODB.FR.7 – Ders Kayıt Formu
ODB.FR.9 – Ders Müfredat Planı Formu
ODB.FR.10 – Ders Öneri Formu
ODB.FR.12 – Diploma Talep Formu
ODB.FR.13 – Haftalık Ders Programı Belirleme Formu
ODB.FR.15 – Harç İade Formu
ODB.FR.16 – Ders Çakışması Formu
ODB.FR.17  – Ders Kaydını Düzeltme Formu
ODB.FR.18 – Diploma Kayıp Formu
ODB.FR.19 – Kayıt Sildirme İsteği Talep Formu
ODB.FR.21 – Kayıt Dondurma Talep Formu
ODB.FR.23 – Mazeret Nedeniyle (Harç Yatıramadığı İçin) Ders Kaydı Formu
ODB.FR.24 – Mazeret Sınav Başvuru Formu
ODB.FR.25 – Mazeretli Ders Kaydı Formu
ODB.FR.26 – Öğrenci Bilgi Formu
ODB.FR.27 – Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
ODB.FR.28 – Öğrenci İlişik Kesme Formu
ODB.FR.30 – Öğrenci Temsilciliği Aday Formu
ODB.FR.31 – Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formu
ODB.FR.32 – Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılım Listesi Formu
ODB.FR.33 – Öğrencilikte Azami Süreyi Aşan Öğrenciler için Ek Sınav Başvuru Formu

ODB.FR.36 – Pasaport Harcı Muafiyet Formu
ODB.FR.38 – Seçmeli Dersleri Saydırma Dilekçesi
ODB.FR.39 – Sınav Cevap (Ek) Kağıdı
ODB.FR.41 – Sınav Kağıdına İtiraz Formu
ODB.FR.42 – Sınav Soru – Cevap Kağıdı
ODB.FR.45 – Tek Ders Sınavı Talep Formu
ODB.FR.47 – Üst Dönemden Ders Alma Başvuru Formu
ODB.FR.48 – Yatay Geçiş Başvuru Formu
ODB.FR.49 – Yatay Geçiş Değerlendirme Formu
ODB.FR.50 – Zorunlu Ortak Ders Muafiyet

 

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024

Hızlı Erişim

Skip to content