Lisansüstü Eğitim

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Eczacılık Fakültesi, 06.09.2018 tarihinde, Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU’nun Kurucu Dekan olarak atanması ile işlevsellik kazanmıştır. Fakültemizin kadro ve alt yapı olanakları hızla geliştirilmiş, ilk Lisans öğrencilerimiz Eylül 2019 tarihi ile alınarak Fakültemizde eğitim-öğretim süreci başlatılmıştır. Bu süre zarfında, AFSÜ Eczacılık Fakültesi tarafından yeterli öğretim üyesi ve alt yapı yetkinliğimizin tamamlandığı Analitik Kimya ve Farmakognozi (Fitoterapi) Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programı açılması için gerekli hazırlıklar çerçevesinde yapılan başvurumuz, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 25.02.2021 tarih ve E-75850160-104.01.03.01-13455 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Bu uygunluk doğrultusunda YÖK tarafından Analitik Kimya ve Fitoterapi Tezli Yüksek Lisans Programlarının AFSÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde açılması kararı üniversitemize bildirilmiştir. Fakültemizin Analitik Kimya ve Farmakognazi Anabilim Dalları bünyesinde yürütülen bu iki tezli lisansüstü programında 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi Güz yarıyılı itibariyle öğrenci kabulüne başlanmıştır.

 

Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Analitik Kimya Yüksek lisans programında, lisans eğitim süresince edinilen temel bilgilerin üzerine daha özel konular derinlemesine incelenmekte, bilimsel düşünce ve araştırma yeteneğinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmektedir. Temelde Eczacılık lisansüstü programına yer alsa da Analitik Kimya Yüksek Lisans Eğitimi Kimya, Biyoloji ve Gıda mühendisliği gibi diğer branşları da içeren multidisipliner bir alandır. Çalışma alanları; başta ilaç analizleri olmak üzere, kozmetik, boya, yakıt, gıda, çevre, tıp, arkeoloji ve adli kimyada nitel ve nicel analizleri yer almaktadır. Özellikle iyi laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun çalışma prensiplerini gibi enstrümantal analizleri yoğun kullanıldığı bir alandır. Ayrıca Lisansüstü eğitim boyunca laboratuvar temel uygulama kurallarına ve çalışma prensiplerini bilgi edinir. Sahip olduğu teorik bilgilerini ve deneysel sonuçlarla birleştirerek ve bilimsel kaynaklarla destekleyerek yüksek lisans tezini hazırlar, sunar ve savunur.  Böylece bu programdan mezun olacak uzman kişiler, akademik alanda çalışmalarını sürdürerek doktora yapabilecekleri gibi, eczacılık alanının temelini oluşturan ilaç endüstrisinde, her türlü kalite kontrol, çevre analizlerinde ve gıda laboratuvarlarında ve hastanede daha donanımlı uzmanlar olarak görev alabileceklerdir.

 

Fitoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bitkileri kullanarak hastaları tedavi etme yaklaşımı olarak tanımlanan “fitoterapi” teriminin ilk kez 1870-1953 yılları arasında yaşamış olan Fransız hekim Henri Lenclerc tarafından “La Presce Medical” adlı dergide kullanıldığı kabul edilir. Son yıllarda: sentetik ilaçların ciddi yan etkilere yol açtığı medikal ve ekonomik sorunlar; tasarımcıları arasında uluslararası ilaç sanayiinin de yer aldığı, endüstrileşmiş ülkelerdeki çevre kirliliğinin güçlendirdiği ekolojik yaklaşımlar ve hareketler; küratif tedavileri henüz mümkün olmayan bir çok kronik hastalığın oluşturduğu tehdit ve doğallığın her zaman etkili ve yan etkiden arınmış olduğu düşüncesi gibi bir çok etmene bağlı olarak bitkisel tedavi günümüzde büyük önem kazanmıştır. Fitoterapi, tıbbi bitki yetiştiriciliğinden başlayan doğru bitki ve doğru bitkiden elde edilecek doğru drog temeline dayanan ve kimyasal etken madde veye etken madde grupları üzerinden standardize edilen ve böylece güvenli, tekrarlanabilir etkili ve kaliteli tıbbi bitkisel ürünlerle hekim gözetiminde yönlendirilen tedaviyi içerir. Bu hali ile Fitoterapi, Eczacılık Meslek Bilimleri alanında yer alan Farmasötik Botanik, Farmakognozi, Farmakoloji ve Farmasötik Teknoloji gibi temel eczacılık ve tıp disiplinlerden beslenerek sonuç ürettiği için hepsi arasında köprü kuran ve araştıran bilim olarak da ifade edilebilir. Sağlık personellerinin (eczacı, hekim, diş hekimi) tamamlayacağı bu lisansüstü eğitim programı, tıbbi bitkilerin bilinçli kullanımı konusunda birey, aile ve toplum sağlığını koruma açısından fayda sağlayacak ve toplumun bilimsel ve güvenilir bilgiyle donanmasına katkı verecektir. Fitoterapi Yüksek Lisans Programı, eczacı, doktor ve diş hekimi gibi birçok farklı alanda lisans eğitimini tamamlamış bireylerin ortak bir payda etrafında çalışabileceği ve araştırma yapabileceği kapsamlı ve tamamlayıcı multidisipliner bir ihtisas programıdır.

Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’nın amacı; iki temel ilaç kaynağından birisi olan bitkileri tanıyan, bu bitkilerden elde edilen tıbbi bitki kısımlarını bilen, etken madde analizini yapabilen, standardizasyonunu sağlayan, geleneksel bitkisel ürün ruhsatlandırma hazırlığını yapabilen, reçetelendiren (eczacı, hekim, diş hekimi) ve formülasyon tasarımını (eczacı) yapabilme yetkinliğine sahip sağlık profesyonellerini yetiştirmektir. Ayrıca hastaların bitkilerle ilgili sorunlarına sistematik ve tutarlı çözüm üretebilme becerisine, bitki kaynaklı sorunları tespit edebilecek bilgi düzeyine, birçok fitokimyasal analiz ve teknik bilgi birikimine, elde edilecek verileri analiz edebilen ve değerlendirme yetkisine sahip sağlık uzmanları yetiştirmektir.

AFSÜ Eczacılık Fakültesi bünyesinde yürütülecek olan Fitoterapi Yüksek Lisans Programı kapsamında tıbbi bitki yetiştiriciliği, tıbbi bitki teşhisi ve drog analizi, etken madde bileşimi, yapısı, miktar tayini, bitkisel formülasyon yapabilme ve tasarlayabilme, ruhsatlandırma, geleneksel tamamlayıcı tıp ve klinik uygulamalar konularında ayrıntılı bilgi verilecektir. Bu ana temel konular yanında lisansüstü öğrenciler, bitkiler üzerinde yapılmış güncel bilimsel araştırmalar sonrası elde edilen verileri öğrenecek ve değerlendirebilecektir. Bu program, multidisiplienr yaklaşımla eczacılık ve tıp bilimlerini kapsamakta ve bitkisel tedavinin bilimsel olarak uygulanabilir halini içermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği’nden veya YÖK tarafından denklik verilmiş fakültelerden mezun olmak zorunlu kriterdir. Bununla birlikte, bu programa kayıt yaptırmak için ALES sınavından 55 almış olmak gereklidir. Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’nda yabancı dil koşulu aranmamaktadır.

 

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021

Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2022

Hızlı Erişim