Komisyonlar

1- Uluslararasılaşma ve Avrupa Birliği ERASMUS Fakülte Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT (Koordinatör)

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Koordinatör Yardımcısı)

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI (Üye)

 

2- Farabi Fakülte Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Merve BECİT KIZILKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA (Üye)

Arş. Gör. Saliha Şeyma ŞAHİNLER (Üye)

Arş. Gör. Gamze BENLİ (Üye)

 

3- Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT  (Başkan)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hazal EKEN (Üye)

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI (Üye)

Arş. Gör. Gizem KAFTAN (Üye)

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

4- Eğitim ve Araştırma Komisyonu

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Başkan)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA (Üye)

Arş. Gör. Halise Betül ASLAN (Üye)

Arş. Gör. Gamze BENLİ (Üye)

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI (Üye)

Fakülte Sekreteri Yasemin BALTA (Üye)

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYON KARARLARI

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

5- Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Başkan)

Doç. Dr. Ahmet Ali TUNCER (Üye/ Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi Başhekimi)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Merve BECİT KIZILKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA (Üye)

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI (Üye)

Arş. Gör. Saliha Şeyma ŞAHİNLER (Üye)

Bil. İşt. Özge AKTAŞ (Üye)

 

 

STAJ KOMİSYON KARARLARI

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

6- Dış Paydaş Danışma Komisyonu

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Başkan)

Prof. Dr. Yusuf ÖZKAY (Üye/Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Tolga ERTEKİN (Üye/AFSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Çiğdem ÖZER GÖKASLAN (Üye/AFSÜ Tıp Fakültesi)

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Üye)

Ecz. Hakan DEMİR (Üye/Afyonkarahisar Eczacı Odası)

Ecz. Seyhan KILINÇASRLAN (Üye/Eczacı)

Arş. Gör. Berkant KURBAN (Üye)

Arş. Gör. Gamze BENLİ (Üye)

Mehmet SANCAK (Üye Öğrenci)

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ DIŞ PAYDAŞ DANIŞMA KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

7- Öz Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu 

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Başkan)

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Üye)

Doç. Dr. Ersin DEMİR (Üye)

Doç. Dr. Serap ŞANİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nilay İŞİTEZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Üye)

Arş. Gör. Nida AYDOĞDU (Üye)

Arş. Gör. Yusuf ÖCAL (Üye)

Fakülte Sekreteri Yasemin BALTA (Üye)

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME (AKREDİTASYON) KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

8- Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Başkan)

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Üye)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Murat GÖNÜLALAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Merve BECİT KIZILKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hazal EKEN (Üye)

Öğr. Gör. Elif DİLEK (Üye)

Arş. Gör. Halise Betül ASLAN (Üye)

Arş. Gör. Nida AYDOĞDU (Üye)

Arş. Gör. Saliha Şeyma ŞAHİNLER (Üye)

Arş. Gör. Yusuf ÖCAL (Üye)

Arş. Gör. Gamze BENLİ (Üye)

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI (Üye)

Arş. Gör. Berkant KURBAN (Üye)

Fakülte Sekreteri Yasemin BALTA (Üye)

Memur Onur KÖMÜR (Üye)

Mehmet SANCAK (Üye Öğrenci)

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNİYET KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

9- Kalite ve Stratejik Plan Komisyonu

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Başkan)

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Üye)

Doç. Dr. Ersin DEMİR (Üye)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nilay İŞİTEZ (Üye)

Arş. Gör. Saliha Şeyma ŞAHİNLER (Üye)

Arş. Gör. Halise Betül ASLAN (Üye)

Fakülte Sekreteri Yasemin BALTA (Üye)

Mehmet SANCAK (Üye Öğrenci)

KALİTE VE STRATEJİK PLAN KOMİSYON KARARLARI

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ KALİTE VE STRATEJİK PLAN KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

10- Muayene ve Kabul Komisyonu

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Başkan)

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Üye)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Murat GÖNÜLALAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Merve BECİT KIZILKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hazal EKEN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA (Üye)

Öğr. Gör. Elif DİLEK (Üye)

Arş. Gör. Halise Betül ASLAN (Üye)

Arş. Gör. Nida AYDOĞDU (Üye)

Arş. Gör. Saliha Şeyma ŞAHİNLER (Üye)

Arş. Gör. Yusuf ÖCAL (Üye)

Arş. Gör. Gamze BENLİ (Üye)

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI (Üye)

Arş. Gör. Gizem KAFTAN (Üye)

Arş. Gör. Berkant KURBAN (Üye)

Fakülte Sekreteri Yasemin BALTA (Üye)

Bil. İşt. Özge AKTAŞ (Üye)

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

11- Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Başkan)

Doç. Dr. Ersin DEMİR (Üye)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Üye)

Arş. Gör. Saliha Şeyma ŞAHİNLER (Üye)

Arş. Gör. Halise Betül ASLAN (Üye)

RİSK BELİRLEME ve DEGERLENDİRME KOMİSYON KURULU KARARI

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

12- İnternet ve Web Sayfası Komisyonu

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Başkan)

Doç. Dr. Ersin DEMİR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI  BOZKURT (Üye)

Arş. Gör. Berkant KURBAN (Üye)

Arş. Gör. Yusuf ÖCAL (Üye)

Fakülte Sekreteri Yasemin BALTA (Üye)

Bil.İşt.  Özge AKTAŞ (Üye)

AFSÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ İNTERNET VE WEB SAYFASI KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

13- Sosyal Komite

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ (Başkan)

Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ (Üye)

Doç. Dr. Serap ŞAHİN BÖLÜKBAŞI (Üye)

Doç. Dr. Ersin DEMİR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nurnehir BALTACI BOZKURT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Murat GÖNÜLALAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Merve BECİT KIZILKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TAŞKAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nilay İŞİTEZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Amir SOLTANBEIGI

Dr. Öğr. Üyesi Hazal EKEN (Üye)

Öğr. Gör. Elif DİLEK (Üye)

Arş. Gör. Halise Betül ASLAN (Üye)

Arş. Gör. Nida AYDOĞDU (Üye)

Arş. Gör. Saliha Şeyma ŞAHİNLER (Üye)

Arş. Gör. Yusuf ÖCAL (Üye)

Arş. Gör. Gamze BENLİ (Üye)

Arş. Gör. Gizem KAFTAN (Üye)

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI (Üye)

Arş. Gör. Berkant KURBAN (Üye)

Mehmet SANCAK (Üye Öğrenci)

 

 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023

Hızlı Erişim