Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı

Kelime anlamı zehir bilimi olan toksikoloji, ksenobiyotik adı verilen biyolojik sistemlere yabancı olan tüm maddelerin canlılar üzerindeki zararlı etkileri ile mekanizmalarını inceleyen, zararsızlık limitlerini belirleyen, güvenlik değerlendirmelerini ve risk analizlerini yapan bir bilim dalıdır.

Yeni bir ilacın geliştirilmesi, insanlarda kullanılabilmesi amacıyla ruhsat alabilmesi ve dünya çapında sağlık otoritelerince kabul görmesi için zararlı etkilerinin yani toksisitesinin çok iyi bilinmesi gerekir. Çünkü insanda zehirli etkisi tedavi edici etkisinden daha fazla olan bir maddenin ilaç olarak kullanılamayacağı kesindir. Yeni ilaç araştırmaları sırasında yapılan detaylı toksisite testleri, toksikolojinin eczacılıktaki uygulamalarına ait çok sayıda örnekten sadece bir tanesidir. İlacın bir ksenobiyotik yani vücuda yabancı olan bir madde olduğu, eczacının da halka en yakın sağlık danışmanı olduğu ve ilaçların güvenli kullanımı konusunda halkı aydınlatma görevi göz önünde bulundurulduğunda ilaçların toksisitesinin eczacı tarafından bilinmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Toksikolojinin dinamik bir bilim olmasından hareketle bilimdeki yeni gelişmelerin öğrencilere aktarılması vizyonuyla eczacı adaylarının gerek teorik gerek pratik beceriler olarak mümkün olan en yüksek donanımla mezun olmaları bilimsel misyonu ile anabilim dalımızda modern çağın gerekliliklerine uygun bir toksikoloji eğitimi planlanmıştır.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Özlem KARGIN SOLMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Merve BECİT KIZILKAYA

 

Arş. Gör. Rumeysa ÇETİN

 

Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2024

Hızlı Erişim

Skip to content