Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Teknoloji doğal, yarı sentetik ve sentetik etkin ve yardımcı maddeler kullanılarak çeşitli farmasötik ilaç şekillerinin tasarımında bilimsel esaslar temelinde, klinik uygulamaları da kapsayacak şekilde endüstriyel olarak üretimin gerçekleştirilmesi ve testlerinin yapılması için gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmaları yapan, uğraş veren bir bilim dalıdır.

Farmasötik Teknoloji konularının öğrencilerimize verilmesinde Farmasötik Teknoloji I-II-III-IV teorik dersleri ile laboratuvarları, ilaveten 20’i aşkın seçmeli ders desteği ile sağlanmaktadır. Bu derslerin sonucunda mezun olan öğrencilerimiz ;

Her türlü kozmetik ve farmasötik ürünler geliştirebilme yeteneği, analiz ve kalite kontrolleri dahil çeşitli hizmetleri yapabilme yeteneği kazanmış olacak, geliştirdiği ilaç formülasyonlarının etkin maddelerle etkileşimleri, yeni ilaç taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi, geliştirilen formülasyonlarda salım çalışmalarının yanı sıra bitmiş ürün stabilite çalışmaları ve fizikokimyasal analizleri de yapabilme ve çıkarımlar sunabilme yeteneğine kavuşmuş olacaklardır. Bu yeteneği elde eden öğrencimiz gerek YURTİÇİ ve gerekse YURTDIŞI İLAÇ SANAYİ’inde üretimde, AR-GE laboratuvarlarında, Analiz merkezlerinde, Hastane ve kliniklerde çalışma olanağı ve aranan eleman statüsüne kavuşacaktır.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER

Arş. Gör. Halise Betül ASLAN

 

Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023

Hızlı Erişim