Farmasotik Kimya Anabilim Dalı

Teknolojik gelişmelerle birlikte, Farmasötik Kimya ilaç olma niteliğine sahip olabilecek biyoaktif molekülleri tasarlayan, sentezleyen ve bu moleküllerin canlı organizmaların çeşitli yolaklarında etkilerini irdeleyen ve farklı bilimsel alanları birbirine bağlayan bir köprü haline gelmiştir. Ülkemizde bu isimle uzun yıllardan beri kullanılmasına karşın, uluslararası bilimsel platformda Medisinal Kimya olarak da bilinmektedir. Biz, her iki başlığı zaman zaman birbirinden ayrı ve/veya birlikte kullanacağız. Avrupa Medisinal Kimya Federasyonu (EFMC) bu bilim alanının tanımlanmasında, lisans öğrencilerinden profesörlere kadar hem akademi hem de endüstrideki araştırmacıların hemfikir olduğu tanımlamayı şu şekilde yapmaktadır.

“Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılamak için biyolojik olarak aktif ilaç adayı olabilecek moleküllerin tasarımı, sentezi ve biyolojik etki çalışmaları”

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi olarak, akademik kadromuz özellikle uluslararası anlaşılabilirliğine yönelik olan bu bilim dalının dinamizmiyle, araştırmacı niteliğine sahip olmak isteyen öğrencilerin proje temelli çalışmalar üretmesiyle, araştırma-geliştirme (AR-GE) anlayışına sahip, ezbercilikten uzak ve mesleki ögelere adaptasyon bilinciyle öğrenme kapsamında, bu alanda çalışacakları uluslararası araştırmacı yapılanmasına hazırlayacağız.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Arş. Gör. Berkant KURBAN

 

 

Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023

Hızlı Erişim