Farmasotik Botanik Anabilim Dalı

Farmasötik Botanik, eczacılık fakültesi öğrencilerine tıbbi bitkileri ve onlardan elde edilen drogları tanıtmayı amaçlayan uygulamalı bir derstir ve sadece Eczacılık Fakülteleri programlarında yer alır. Bu ders kapsamında öncelikli olarak ülkemizde ve dünyada yaygın kullanımı olan tıbbi bitkiler, sistematik botanik kurallarına göre tanıtılmaktadır. Bunun yanında: Gıda olarak tüketilen bitkiler, zehirli bitkiler, ekonomik değeri olan kültür bitkileri, keyif verici ve bağımlılık oluşturan bitkiler ile boya bitkileri ve insan-bitki ilişkileri kapsamında hayatımızı etkileyen bütün bitkiler ders kapsamındadır.

Zengin bitki kullanım bilgisinin değerlendirilmesine yönelik etnobotanik çalışmalar yanında zengin bitki örtüsünün sunduğu türlerin rastgele seçilmesi ile de çalışmalarımız yönlendirilmektedir. Ayrıca fitokimyasal tarama ve biyolojik aktivite tarama çalışmalarının da bu zengin bitki çeşitliliğinin, eczacılık açısından değerlendirilmesi konusunda önemli bir yeri vardır. Sistematik sınıflandırma çalışmalarını desteklemek için ama özellikle tıbbi kullanımı olan bitki kısımlarını (drog) teşhis etmek için bitki anatomisi ve toz drog analizi çalışmaları da konularımız arasındadır ve araştırma çalışmalarımızın temel konu başlıklarından birisini oluşturmaktadır.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Fatih GÖGER

Arş. Gör. Yusuf ÖCAL

 

Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2024

Hızlı Erişim

Skip to content