Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji, biyolojik sistem ve süreçleri kullanarak sorunlara çözüm bulunması ve yararlı ürünler üretilmesidir. Özel amaç ve üretim için canlı sistem ve organizmaların ya da bunların türevlerinin kullanılması biyoteknolojinin esasıdır. Farmasötik Biyoteknoloji ise ilaçların biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesidir. İlaç biyoteknolojisi günümüzde hızla gelişen bir bilim dalıdır. Biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyiş, farmasötik  alanda koruyucu, diagnoz ve tedavi edici olarak nükleil asitler, DNA ve/veya RNA fragmentler, monoklonal antikorlar ve peptidler gibi moleküllerin üretimi ve formüslasyonunda yeni bir çığır açmıştır.

Farmasötik biyoteknoloji biyolojik/biyoteknolojik ilaçların formülasyonu ve üretimi için gerekli teknolojileri kapsayan bilim dalıdır. Biyolojik/biyoteknolojik ilaçlar genel olarak immünolojik tıbbi ürünler, kan ürünleri, rekombinant DNA teknolojisi, hibridoma ve monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen ürünler, hücresel kaynaklı ileri tıbbi tedavi ürünleri, hücre kültürü ortamları olarak gruplandırılan formülasyonlardır.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Ozan KILIÇKAYA

Arş. Gör. Rumeysa ÇIRAK

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024

Hızlı Erişim

Skip to content