Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmakognozi temel olarak doğal kaynaklı ilaç hammaddeleri ile ilgilenen bir anabilim dalıdır. Doğal kaynakların (bitkisel, hayvansal, mineral, mikroorganizma, deniz canlıları) toplanması, nakliyesi, kurutulması, saklanmasının ardından morfolojik ve mikroskopik teşhisleri gerçekleştirilir. Devamında ise aşağıda belirtilen çalışmalar da Farmakognozi alanı dahilindeki  temel çalışmalardır:

  1. Ekstrelerinin hazırlanması (Kurutulmuş bitkilerin toz edilmesi, sıcak ve soğuk ekstraksiyon), fraksiyonlanması ve fraksiyonlardan saf bileşiklerin elde edilmesi (kromatografik yöntemler: Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK), Kolon Kromatografisi, İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)).
  2. Elde edilen saf bileşiklerin yapılarının ultraviyole (UV), nükleer manyetik rezonans (1D, 2D NMR), kütle spektrometresi (MS) ile aydınlatılması
  3. Ekstreler/fraksiyonlar/saf bileşiklerin biyolojik aktivitelerinin in vitro ve in vivo olarak araştırılması
  4. Elde edilen etkili kısımların potansiyel ilaç hammaddesi formülasyonlarında kullanılması ve halk sağlığında kullanılan ilaçların elde edilmesine kadar bütün basamakları kapsar. Bu doğal kaynakların araştırılmasında halk arasında kullanılışını araştırarak bilimsel bir temele oturtmaya çalışır.

Farmakognozi eczacılık eğitiminin temel meslek derslerinden biridir. Teorik derslerin yanısıra uygulamalı laboratuvar dersleri de Farmakognozinin tamamlayıcı diğer yarısını oluşturur. Farmakognozi, Fitoterapi ve Aromaterapi gibi popüler alanların temelini oluşturur.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Gamze GÖGER

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Murat GÖNÜLALAN

Dr. Öğr. Üyesi Saliha Şeyma ŞAHİNLER

Arş. Gör. Ömerül Faruk TAVLI

 

 

Hızlı Erişim

Skip to content