Eğitim Programı 2021

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ

 1. Sınıf Ders Programı

Güz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 101 Eczacılığa Giriş ve İlkeler Z 2 2 2
ECZ 103 Genel Kimya I Z 3 3 4
ECZ 105 Fizik Z 2 2 3
ECZ 107 Matematik Z 3 3 3
ECZ 109 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 2 2 3
ECZ 111 Anatomi Z 3 3 4
ECZ 113 Eczacılık Tarihi Z 2 2 2
TUR 101 Türk Dili Z 2 2 2
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 2 2
ING 101 Temel İngilizce Z 3 3 3
ECZS I Alan Dışı Seçmeli Ders I S 2 2 2
Toplam 26   26 30

 

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS I
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 111 Almanca I S 2 2 2
ECZS 113 Mesleki İngilizce S 2 2 2
ECZS 115 Müzik S 2 2 2
ECZS 119 Resim S 2 2 2
ECZS 121 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı S 2 2 2

 

Bahar Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 102 Fizyoloji Z 3 3 4
ECZ 104 Genel Kimya II Z 2 2 4
ECZ 106 Halk Sağlığı Z 2 2 3
ECZ 108 Biyoistatistik Z 3 3 4
ECZ 110 Moleküler Biyoloji Z 2 2 4
ECZ 112 Kariyer Planlama Z 2 2 2
TUR 102 Türk Dili Z 2 2 2
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 2 2
ING 102 Temel İngilizce Z 3 3 3
ECZS II Alan Dışı Seçmeli Ders II S 2 2 2
Toplam 23 23 30

  

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS II
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 120 Almanca II S 2 2 2
ECZS 122 Mesleki İngilizce S 2 2 2
ECZS 124 Futbol S 2 2 2
ECZS 126 Tenis S 2 2 2
ECZS 128 Gastronomi S 2 2 2
ECZS 130 İşaret Dili S 2 2 2

  

2. Sınıf Ders Programı

Güz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 201 Bitki Biyolojisi Z 2 2 3
ECZ 203 Biyokimya I Z 2 2 3
ECZ 205 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Z 3 3 4
ECZ 207 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 209 Analitik Kimya I Z 3 3 3
ECZ 211 Analitik Kimya I (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 213 Organik Kimya I Z 2 2 3
ECZ 215 Biyoetik Z 2 2 3
ECZ 217 Patoloji Z 2 2 3
ECZS III Seçmeli Ders I S 2 2 2
ECZS III Seçmeli Ders II S 2 2 2
Toplam 20 8 24 30

 

SEÇMELİ DERS III
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 231 İletişim Becerileri S 2 2 2
ECZS 233 Besin Güvenliği ve Analizi S 2 2 2
ECZS 235 Laboratuvar Güvenliği S 2 2 2
ECZS 239 Ekonomik Değere Sahip Bitkiler S 2 2 2
ECZS 241 Almanca III S 2 2 2

  

Bahar Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 202 Farmasötik Botanik Z 3 3 4
ECZ 204 Farmasötik Botanik (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 206 Biyokimya II Z 3 3 4
ECZ 208 Biyokimya II (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 210 Analitik Kimya II Z 3 3 4
ECZ 212 Analitik Kimya II (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 214 Organik Kimya II Z 3 3 5
ECZS IV Seçmeli Ders III S 2 2 2
ECZS IV Seçmeli Ders IV S 2 2 2
ECZS IV Seçmeli Ders V S 2 2 2
Toplam 18 12 24 29

 

SEÇMELİ DERS IV
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 240 Biyolojik Örneklerde İlaç Analizi S 2 2 2
ECZS 242 Besin Mikrobiyolojisi S 2 2 2
ECZS 244 Sağlık Hukuku S 2 2 2
ECZS 246 Droglar ve Drogların Hazırlanması S 2 2 2
ECZS 248 Serbest Radikalller ve Antioksidanlar S 2 2 2
ECZS 250 Almanca IV S 2 2 2

  

Yaz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 290 Staj 1 Z 20 1

 

3. Sınıf Ders Programı

Güz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 301 Farmakognozi I Z 2 2 3
ECZ 303 Farmakognozi I (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 305 Farmasötik Kimya I Z 4 4 5
ECZ 307 Farmasötik Kimya I (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 309 Farmasötik Teknoloji I Z 3 3 4
ECZ 311 Farmasötik Teknoloji I (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 313 Farmakoloji I Z 4 4 4
ECZ 315 Klinik Biyokimya Z 1 1 2
ECZS V Seçmeli VI S 2 2 2
ECZS V Seçmeli VII S 2 2 2
ECZS V Seçmeli VIII S 2 2 2
Toplam 20 12 26 30

  

SEÇMELİ DERS V
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 351 Farmakognozide Kavramlar S 2 2 2
ECZS 355 Sağlıkta Biyoistatistik Uygulamaları S 2 2 2
ECZS 357 Rutin biyokimyasal sonuçların değerlendirmesi S 2 2 2
ECZS 359 Sağlıkta İnsan Bilimleri S 2 2 2
ECZS 361 Organik Reaksiyon Mekanizmaları S 2 2 2
ECZS 363 Çevre Toksikoloji S 2 2 2

  

Bahar Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 302 Farmakognozi II Z 2 2 3
ECZ 304 Farmakognozi II (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 306 Farmasötik Kimya II Z 3 3 4
ECZ 308 Farmasötik Kimya II (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 310 Farmasötik Teknoloji II Z 3 3 4
ECZ 312 Farmasötik Teknoloji II (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 314 Farmakoloji II Z 3 3 3
ECZ 316 Klinik Eczacılık Z 1 1 2
ECZS VI Seçmeli IX S 2 2 2
ECZS VI Seçmeli X S 2 2 2
ECZS VI Seçmeli XI S 2 2 2
Toplam 18 12 24 28

  

SEÇMELİ DERS VI
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 360 Kanser Biyokimyası S 2 2 2
ECZS 362 Fitofarmakalar S 2 2 2
ECZS 364 Biyoteknoloji S 2 2 2
ECZS 366 Ölçüm Belirsizliği ve Validasyon S 2 2 2
ECZS 368 Etkin İlaç kullanımda Genetik Faktörler S 2 2 2
ECZS 370 Gıda Toksikoloji S 2 2 2
ECZS 372 İlaç Suistimali ve Bağımlılık S 2 2 2

  

Yaz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 390 Staj 2 Z 30 2

  

4. Sınıf Ders Programı 

Güz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 401 Farmakognozi III Z 2 2 3
ECZ 403 Farmakognozi III (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 405 Farmasötik Kimya III Z 3 3 4
ECZ 407 Farmasötik Kimya III (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 409 Farmasötik Teknoloji III Z 3 3 4
ECZ 411 Farmasötik Teknoloji III (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 413 Farmasötik Toksikoloji I Z 2 2 3
ECZ 415 Farmasötik Toksikoloji I (Uygulama) Z 2 1 1
ECZ 417 Farmakoloji III Z 3 3 4
ECZ 419 Aile Danışmanlığı Z 1 1 1
ECZS VII Seçmeli XII S 2 2 2
ECZS VII Seçmeli XIII S 2 2 2
Toplam 18 14 25 30

 

SEÇMELİ DERS VII
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 471 Hijyen S 2 2 2
ECZS 473 İlaç etken maddesi tasarımı ve yöntemleri S 2 2 2
ECZS 475 Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik tayinlerinde ve dozaj formları tasarımında çözünme hız tayinleri ve önemi S 2 2 2
ECZS 477 Doğal İlaç Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar S 2 2 2
ECZS 479 Edebiyat Okumaları S 2 2 2

 

Bahar Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 402 Farmasötik Kimya IV Z 3 3 3
ECZ 404 Farmasötik Kimya IV (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 406 Farmasötik Teknoloji IV Z 4 4 5
ECZ 408 Farmasötik Teknoloji IV (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 410 Farmasötik Toksikoloji II Z 2 2 3
ECZ 412 Farmasötik Toksikoloji II (Uygulama) Z 4 2 2
ECZ 414 Farmakoterapi Z 2 2 2
ECZ 416 Temel İlk Yardım Z 2 2 2
ECZ 418 Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği Z 2 2 2
ECZ 420 İlaç ve Tıbbi Yararlı Ürün Mevzuatı Z 1 1 1
ECZS VIII Seçmeli XIV S 2 2 2
ECZS VIII Seçmeli  XV S 2 2 2
Toplam 18 13 25 28

 

SEÇMELİ DERS VIII
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZS 480 Literatür ve Literatür Tarama S 2 2 2
ECZS 482 Etnofarmasi S 2 2 2
ECZS 484 Kozmetikler ve uygulama alanları S 2 2 2
ECZS 486 İlaç aktivitesinde izomerizasyon S 2 2 2
ECZS 488 Biyoteknolojik kökenli farmasötik ürünler S 2 2 2

 

Yaz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 490 Staj 3 Z 30 2

 

5. Sınıf Ders Programı

Aday Eczacılık (İntörlük) Dönemi

Güz Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 501 Araştırma Projesi Z 3 3 3
ECZ 503 Araştırma Projesi (Uygulama) Z 5 5 5
ECZ 505 Klinik Etik Z 2 2 2
ECZ 507 İşletmede Mesleki Eğitim 4-A Z 30 5 20
Toplam 5 35 15 30

  

Bahar Dönemi
KOD DERS Z/S T P UK AKTS
ECZ 502 Araştırma Projesi Z 3 3 3
ECZ 504 Araştırma Projesi (Uygulama) Z 5 5 5
ECZ 506 Eczacılıkta Bilgisayar ve Teknoloji Z 2 2 2
ECZ 508 İşletmede Mesleki Eğitim 4-B Z 30 5 20
Toplam 5 35 15 30

 

Toplam AKTS= 300

UK= 239

Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2022

Hızlı Erişim