Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

Eczacılık işletmeciliği, işletmecilik bilgi ve becerilerinin bireysel ölçekte ve örgütsel boyutta eczacılık alanlarına yansımalarını konu alan bilim ve sanattır.

Anabilim Dalı, eczacının güncel konular hakkındaki bilgi düzeyini arttırıp ve diğer disiplinlerle olan ilişkilerini geliştirerek etik ilkeler doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile alana yenilikler getirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç ile; eczacılık hizmetinin verildiği tüm alanlarda (serbest eczane, hastane, ilaç endüstrisi, ilaç ve eczacılık resmi otoriteleri) yönetim, işletme, finans, hizmet süreç yönetimleri, kalite güvencesi, karar alma süreçleri ve sosyal eczacılık konularında yeterli bilgi ve birikime sahip eczacıların yetişmesinde etkin rol oynar.

Farmakoekonomi, Farmakoepidemiyoloji, Farmakoantropoloji, Farmakoetik, Farmasötik pazarlama, İlaç lojistiği, İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları, Hasta-eczacı iletişimi, İlaç uyumu (uyuncu), Eczacılık tarihi, Eczacıların çalışma ortamı ve psikolojisi (iş doyumu, tükenmişlik, iş-aile çatışması) Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma konularıdır.

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

 

 

Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2023

Hızlı Erişim