Dekanın Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler;

Afyonkarahisar  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi,  Eczacılık  Fakültesi  2018-2019  eğitim öğretim yılı  itibariyle  eğitim-öğretim  faaliyetlerine  başlamıştır.  Fakültemiz yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen akademik kadrosunu çok kısa sürede 2 Profesör, 5 Doçent, 10 Dr. Öğr. Üyesi, 11 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olarak oluşturmuştur. Bununla  birlikte fakültemizde, lisans ve lisansüstü programların yürütülmesi için gerekli ve yeterli donanıma sahip öğrenci laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından ürün geliştirmeye yönelik  çok  sayıda  BAP  ve TÜBİTAK  destekli  projeler  yürütülmektedir.  Ayrıca,  Afyonkarahisar  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi ile kurulan protokol çerçevesinde ilaç sektörüne hammadde sağlama yükümlülüğünü de üstlenmiş bulunmaktadır.

Amacımız,  mesleki etik değerlere sahip, yaşam  boyu  öğrenme alışkanlığı  edinmiş, yenilikçi,  çağın  gereksinimlerine  uygun  yeterli bilgi ve beceriye sahip, ülkemizin, sağlık sektörünün ve ilaç endüstrisinin eczacı ihtiyacını karşılayabilecek yetkinlikte, sosyal, kültürel ve mesleki etik açıdan rol model eczacılar olarak mezun olmanızı sağlamaktır.

Sağlık temalı bir üniversite olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin bir üyesi olmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum.

Başarılı bir eğitim dönemi geçirmenizi diliyorum.

Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKÇÜ
Eczacılık Fakültesi Dekan V.

 

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023

Hızlı Erişim