Akademik ve İdari Formlar

 

Öğrenci Formları

ODB.FR.1 – Belge Talep Formu
ODB.FR.2 – Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Formu
ODB.FR.3 – Bölüm Program Öğrenci Temsilciliği Seçim Tutanağı
ODB.FR.4 – Çift Ana Dal-Yan Dal Başvuru Formu
ODB.FR.5 – Değişim Programları Not Dönüşüm Formu
ODB.FR.6 – Ders Ekle-Bırak Dilekçesi Formu
ODB.FR.7 – Ders Kayıt Formu
ODB.FR.8 – Ders Muafiyet Formu
ODB.FR.9 – Ders Müfredat Planı Formu
ODB.FR.10 – Ders Öneri Formu
ODB.FR.11 – Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu
ODB.FR.12 – Diploma Talep Formu
ODB.FR.13 – Haftalık Ders Programı Belirleme Formu
ODB.FR.14 – Ders Telafi Programı Formu
ODB.FR.15 – Harç İade Formu
ODB.FR.16 – Ders Çakışması Formu
ODB.FR.17  – Ders Kaydını Düzeltme Formu
ODB.FR.18 – Diploma Kayıp Formu
ODB.FR.19 Kayıt Sildirme İsteği Talep Formu
ODB.FR.20 – İş Yeri Staj Sözleşmesi Formu
ODB.FR.21 – Kayıt Dondurma Talep Formu
ODB.FR.22 – Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
ODB.FR.23 – Mazeret Nedeniyle (Harç Yatıramadığı İçin) Ders Kaydı Formu
ODB.FR.24 – Mazeret Sınav Başvuru Formu
ODB.FR.25 – Mazeretli Ders Kaydı Formu
ODB.FR.26 – Öğrenci Bilgi Formu
ODB.FR.27 – Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu
ODB.FR.28 – Öğrenci İlişik Kesme Formu
ODB.FR.29 – Öğrenci SGK Bilgi Formu
ODB.FR.30 – Öğrenci Temsilciliği Aday Formu
ODB.FR.31 – Öğrenci Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı Formu
ODB.FR.32 – Öğrenci Temsilcisi Seçimi Katılım Listesi Formu
ODB.FR.33 – Öğrencilikte Azami Süreyi Aşan Öğrenciler için Ek Sınav Başvuru Formu
ODB.FR.34 – Öğretim Elemanı Not Düzeltme Formu
ODB.FR.35 – Öğretim Elemanı Not Onay Formu
ODB.FR.36 – Pasaport Harcı Muafiyet Formu
ODB.FR.37 – Seçm.Ders Tanımlama Formu
ODB.FR.38 – Seçmeli Dersleri Saydırma Dilekçesi
ODB.FR.39 – Sınav Cevap (Ek) Kağıdı
ODB.FR.40 – Sınav Evrakları Tutanağı
ODB.FR.41 – Sınav Kağıdına İtiraz Formu
ODB.FR.42 – Sınav Soru – Cevap Kağıdı
ODB.FR.43 – Sınav Tutanağı Formu
ODB.FR.44 – Staj Başvuru Formu
ODB.FR.45 – Tek Ders Sınavı Talep Formu
ODB.FR.46 – Uzaktan Eğitim Ders Telafi Formu
ODB.FR.47 – Üst Dönemden Ders Alma Başvuru Formu
ODB.FR.48 – Yatay Geçiş Başvuru Formu
ODB.FR.49 – Yatay Geçiş Değerlendirme Formu
ODB.FR.50 – Zorunlu Ortak Ders Muafiyet

Personel Formları
Sınav Tutanağı
Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı (Öğrenci)
Sınav Yoklama Tutanağı (Öğrenci)
Sınav Kağıdı Teslim Tutanağı (Öğrenci İşleri)
Ders Telafi Formu
Proje İzin Formu
Aile Yardım Bildirim Formu
Yıllık-Mazeret İzin Formu
Akademik Personel İzin Formu
Vekaletli İzin FormuMal Bildirim Formu
Dr. Öğr. Üyesi Faaliyet Raporu
Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu    Akademik ve İdari Personel Yurtdışı İzin Formu

Genel Dilekçe
Maddi Hata Öğrenci Başvuru Formu
Öğrenci Temsilcisi Başvuru Formu
Özel Öğrenci Başvuru Formu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023

Hızlı Erişim