Aday Öğrenci

Fakültemizde eğitim dili Türkçe’dir. İngilizce hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.  Fakültemizde eğitim yılı “güz” ve “bahar” olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Dersler dönemliktir. Her ders 1 (bir) ara sınav ve 1 (bir) yarıyıl/yılsonu sınavı içerir. Eczacılık Eğitimi 5 (beş) yıldır. Öğrencilerimiz beşinci sınıfı, Aday Eczacılık (İntörnlük) Dönemi olarak tamamlar. Aday Eczacılık Dönemi Tıp Fakültesi Klinik Eğitimi Stajları, Fabrika Stajları, Ar-Ge Stajları ve Eczane Stajı vb. stajlardan oluşmaktadır. Aday Eczacılık Dönemi’nde danışman öğretim üyeleri ile araştırma projelerinin tamamlanması gerekmektedir.

Eczacılık öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmaları için yaz dönemlerinde zorunlu olarak staj yapmaları beklenmektedir. Staj yapacak öğrencinin ilgili mevzuata göre staj yapacağı kurumu seçmesi beklenmektedir.

Öğrencilere Mesleki İngilizce eğitimi ve seçmeli olarak Almanca eğitimi de verilmektedir. Eğitim müfredatı teorik dersler, laboratuvar uygulama dersleri ve stajlardan oluşmaktadır. Fakültemizde 2 Profesör, 3 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Eczacılık mesleği genel olarak teorik ve pratik bilgilerin birlikte kullanımına dayalı bir meslektir. Bu sebeple eğitim de teorik ve pratik olmak üzere ikiye ayrılır. Pratik dersler, ilgili dersin laboratuvarında gerçekleştirilir. Ders uygulamalarında kullanılacak malzemelerin bir kısmı (deney tüpü, saat camı, erlen, beher, mezur, büret, lam, lamel, havan ve havaneli gibi) öğrenci tarafından temin edilir.

Mesleğin pratik yönü de göz önüne alındığında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu nda bulunan aşağıdaki şartlara dikkat etmek gerekmektedir.

Bk. 11. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü görmeyen ve mesleğini icra edebilmesi için mesleğini yapmasına mani iyileşemez bir hastalığı bulunanlar eczacılık mesleğini yapamaz.

Bk. 26. Eczacılık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.)

Bk. 723. Bu programda eğitimin ağırlıklı (bazı programlarda kısmen) olarak laboratuvar derslerine dayalı olması nedeniyle, düzeltilemeyen görme ve ileri derecede fiziksel engelli olanlar dersleri takip etmekte zorluklarla karşılaşabilirler.

Yükseköğretim Girdi Göstergeleri

Yılı Puan Türü Toplam Kontenjan (0,12 Katsayı) Taban ve Tavan Puan (0,12 Katsayı)  Taban ve Tavan Sıralama
2019 YKS SAY 60+2 431,03449 – 438,16227 37.562 – 42.272
2020 YKS SAY 70+2 463,60419 – 488,17056 23.702 – 42.957
2021 YKS SAY 70+2 398,34429 – 411,85817 34.070 – 44.925

 

Öğrenci Olanakları
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan ulusal/uluslararası öğrencilerin başvuruda bulunabilecekleri burslara ve kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullara Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasından (https://skultur.afsu.edu.tr/burslar/) ulaşılabilmektedir.

29.01.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı senato kararıyla kabul edilen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Birliği Yeni Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesine tabii olan fakültemiz bu doğrultuda her sene öğrenci değişimini programlara uygun olarak yapmaktadır. Gerekli bilgi için https://uim.afsu.edu.tr/ linkini ziyaret edebilirsiniz.

Fakültemizde yapmış olduğumuz yıllık faaliyetlere https://eczacilik.afsu.edu.tr/birim-faaliyet-raporu/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Fakültemiz Öğrenci Toplulukları
Üniversitemiz ve fakültemiz bünyesinde bulunan öğrenci topluluklarının gerçekleştirdiği düzenli proje ve etkinlikler ile öğrenciler; kişisel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan desteklenmektedir.  Fakültemiz öğrencileri tarafından aktif olarak faaliyet gösteren kulüp; AFSÜ Eczacılık Kulübüdür. Ayrıca Üniversite bünyesinde birçok öğrenci topluluğu ve kulübü bulunmaktadır (https://skultur.afsu.edu.tr/afsu-ogrenci-kulupleri-ve-topluluklari/ ).

Engelsiz AFSÜ Birimi
Engelli öğrenci ve personeline Üniversitenin tüm birimlerine eşit erişim hakkı ve gerekli destek hizmetlerini vermek, engelli öğrencilerin öğrenim yaşamlarını kolaylaştırmak, eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak, sosyal yaşamaları için gerekli önlemleri almak üzere kurulmuştur.  (https://engelsiz.afsu.edu.tr/ )

 Beslenme ve Barınma Hizmetleri
Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurt bulunmamaktadır. İl Merkezine 10 km uzaklıkta yer alan şehir merkezinde hali hazırda sayıları 13’e ulaşan ve toplam kapasiteleri yaklaşık 11.550 olan devlet-özel yurtlarda öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. (https://kygm.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri)

Üniversitemiz Zafer Sağlık Külliyesi Yerleşkesinde bulunan yemekhanelerimizden akademik ve idari personelimiz ile tüm öğrencilerimiz faydalanmaktadır. Yemek otomasyon programı kapsamında öğrenci ve personel on-line ödeme imkânına sahiptirler. Ayrıca yemekhane girişindeki kiosk makinesi de kullanabilmektedir.

 

İletişim Bilgileri
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi – A Blok

Zafer Sağlık Külliyesi

Dörtyol Mah. 2078 Sok. No: 3 AFYONKARAHİSAR

Telefon           : 0 272 246 33 35 ( 43072 )

E-Posta           : eczacilik@afsu.edu.tr

Web Sitesi      : https://eczacilik.afsu.edu.tr/

https://twitter.com/afsueczacilik

https://www.facebook.com/afsueczacilik/?modal=admin_todo_tour

https://www.instagram.com/afsueczacilik/

Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2023

Hızlı Erişim