Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nükleer Tıp Ünitesi’ne Bilimsel Aktivite Düzenlendi.

Fakültemiz 4. sınıf öğrencileri için Radyofarmasi dersi kapsamında ders sorumlusu Dr. Aysel ÖLÇER eşliğinde AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nükleer Tıp Ünitesine 29 Aralık 2022 tarihinde bilimsel aktivite düzenlendi.

Nükleer Tıp Ünitesinde bulunan PET/BT cihazı ve onkolojide tanı, evreleme, yeniden evreleme ve tedavi yanıtının değerlendirilmesi endikasyonlarında duyarlılığı kanıtlanmış bir radyonüklid olan 18FDG’nin uygulandığı hastalardaki radyonüklid tutulumlar bilgisayar ortamında gözlemlendi.

Öğrencilerimiz, siklotranda üretilen Gebze, İzmir ve Urfa‘dan günlük olarak hasta sayısı kadar tedarik edilen 18FDG’nin kurşun kaplı taşıma ambalajında transfer edilmesi, hastaneye ulaştığında saklandığı sıcak oda, uygulamanın yapıldığı hasta odalarını ve kurşungeçirmez radyoaktif atık toplama alanlarını ve GRP’nin önemini görme şansını yakaladılar.

Öğrencilerimiz, hastaların kilosuna göre curie cinsinden hesaplanan radyonüklid miktarının IV olarak hastalara verildiğini, 110 dakika yarılanma ömrünü sahip 18FDG’nin uygulandıktan sonra hastaların özel odalarda bekletildiğini gözlemlediler. Hastaların daha sonra PET/BT odasına alınarak yaklaşık 45-60 dakika süren tarama süresinden sonra tekrar kendi özel odalarına alınarak radyonüklidin vücuttan tamamen atılması için gereken süre kadar bekletildiğini izlediler.

Onkoloji hastalarının GAMA ışını altındaki görüntüleri, kanserin evreleri ve metastazları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, karaciğer, meme, beyin ve kolon kanseri olan hastaların bilgisayardaki görüntüleri incelediler.

Öğrencilerimiz, toplanan radyoaktif atıkların TAEK’in ‘Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik’ ve ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ kurallarına uygun olarak bertaraf edildiğini ve radyoaktif atıkların imha süreleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ziyaretimizi tamamladık.

Nükleer Tıp hocalarımız Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şule Gülşah YAĞCI, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ozan ÖNER ve Dr. Öğr. Üyesi İlknur IŞIK‘ın değerli sunumları ile öğrencilerimiz bütün bir yıl boyunca öğrendikleri konuların pratik uygulamasını görme şansına sahip oldular.

Bu bilimsel aktivitenin organizasyonunda yardımcı olan Dekanımız Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ’ye ve Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÖLÇER’e teşekkür ederiz.

Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2023

Hızlı Erişim