Toplumsal Katkı Politikası ve PUKÖ Döngüsü

T.C.
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi toplumsal hizmet ve sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; insana ve etik değerlere önem vermeyi, toplumla etkileşim içinde olmayı, insanı ön plana koyarak eğitim vermeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Eczacılık Fakültesi’nin toplumsal katkı politikası;

  • Araştırma öncelikli bir üniversite olmanın sorumluluğu ile evrensel değerler ışığında verdiği eğitim ile bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında yetiştirdiği üstün nitelikli bireylerle ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmayı hedefleyen,
  • Sağlık alanında nitelikli eğitim vererek, sosyal, kültürel ve bilgi anlamında donanımlı olarak yetiştirilmiş kaliteli sağlık personelleri topluma kazandıran,
  • Politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile yakın ilişki içinde, toplumsal hizmet süreçlerine doğrudan katılan ve etki eden,
  • “Topluma dokunan ve kapsayıcı “üniversite kimliği ile insan ve hayvan haklarına duyarlı, çevre dostu ve değişime ayak uyduran,
  • Geleneğinde var olan eğitim ve bilimsel çalışmaların çıktılarını toplumsal hizmete dönüştürmeyi, her türlü bilimsel, sanatsal, sportif bilgi ve üretimini toplum yararına kullanmayı, sahip olduğu fiziksel altyapı ve imkânları toplum ile paylaşmayı güçlü şekilde sürdüren,
  • Sivil toplum kuruluşları, sağlık ile ilgili kamu/özel sektör/meslek örgütü/sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlarla etkili ilişkiler kuran,
  • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonuçlarının toplumsal katkıya dönüşmesini teşvik eden,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü sağlık hizmeti sunan,
  • Evrensel ve toplumsal değerlere saygılı şekilde ülkesinin ve insanlığın refahına katkı sunmayı hedefleyen faaliyetleri kapsamaktadır.

ECZACILIK FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
TOPLUMSAL KATKI SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

* PLANLAMA *
Temel Kaynaklar: Anayasa, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Toplumsal Katkı Süreciyle İlgili Analizler: İnsan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı analizleri ile dış paydaş analizi
Toplumsal Katkı Sürecinde Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Sürecin Stratejik Amaç ve Hedefleri
Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: Dış Paydaş Memnuniyeti Anketleri
* UYGULAMA *
Süreç Performans Programı
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler
Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Sağlık Kültür Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
* KONTROL *
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Rektör, Sağlık Kültür Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler
   Raporlama: Sosyal Sorumluluk Proje Raporları
* ÖNLEM *
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler
Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekanlık, Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Kararları

 

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023

Hızlı Erişim