Yönetim Kurulu

Görev Tanımı

Başkan Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ
Üyeler
Prof. Dr. Tülay KÖKEN
Prof. Dr. İsmet DOĞAN
Prof. Dr. Nurhan DOĞAN
Doç. Dr. Ersin DEMİR
Doç. Dr. Sevim Feyza ERDOĞMUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Murat GÖNÜLALAN