Misyon & Visyon

MİSYONUMUZ

Toplumun, sağlık ve ilaç sektörünün eczacı ihtiyacını karşılayacak, toplumu ilaç konusunda doğru yönlendirebilecek, çağın gereksinimlerine uygun yeterli bilgi ve beceriye sahip, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, mesleki etik değerleri benimsemiş, ilaç konusunda yapılan gelişmeleri takip ederek alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi üretme ve uygulama sorumluluğunu taşıyan eczacılar yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Sağlık temalı bir üniversite bünyesinde yer alan Eczacılık Fakültesinin vizyonu, üniversitemiz ilkelerini temel alarak bilimsel bilgi ve evrensel değerler ışığında, nitelikli eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araştırmaları gerçekleştirip teknolojileri üreten, etkili iletişim ve disiplinler arası iş birliğine önem veren, ulusal/uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, alanında lider bir fakülte olmaktır.