Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı

Genel Tanıtım

Farmasötik Teknoloji doğal, yarı sentetik ve sentetik etkin ve yardımcı maddeler kullanılarak çeşitli farmasötik ilaç şekillerinin tasarımında bilimsel esaslar temelinde, klinik uygulamaları da kapsayacak şekilde endüstriyel olarak üretimin gerçekleştirilmesi ve testlerinin yapılması için gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmaları yapan, uğraş veren bir bilim dalıdır.

Bölümün üstlendiği misyon:

  • Yurtiçi ve yurtdışından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne giren eczacılık eğitimi alacak öğrencilere Farmasötik Teknoloji teorik ve pratik derslerinin teorik ve pratik eğitim ve öğretimini vermek,
  • Eczacılık eğitimini tamamlayarak eczacı unvanı alanlara Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans ve doktora programlarını açarak ve yürüterek lisansüstü eğitimlerini üstlenmek, Farmasötik Teknolog yetiştirmek,
  • Farmasötik Teknoloji alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanda uzmanlar, bilim insanları ve akademisyenler yetiştirmek,

          

Farmasötik Teknoloji konularının öğrencilerimize verilmesinde Farmasötik Teknoloji I-II-III-IV teorik dersleri ile laboratuvarları, ilaveten 20’i aşkın seçmeli ders desteği ile sağlanmaktadır. Bu derslerin sonucunda mezun olan öğrencilerimiz ;

Her türlü kozmetik ve farmasötik ürünler geliştirebilme yeteneği, analiz ve kalite kontrolleri dahil çeşitli hizmetleri yapabilme yeteneği kazanmış olacak, geliştirdiği ilaç formülasyonlarının etkin maddelerle etkileşimleri, yeni ilaç taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi, geliştirilen formülasyonlarda salım çalışmalarının yanı sıra bitmiş ürün stabilite çalışmaları ve fizikokimyasal analizleri de yapabilme ve çıkarımlar sunabilme yeteneğine kavuşmuş olacaklardır. Bu yeteneği elde eden öğrencimiz gerek YURTİÇİ ve gerekse YURTDIŞI İLAÇ SANAYİ’inde üretimde, AR-GE laboratuvarlarında, Analiz merkezlerinde, Hastane ve kliniklerde çalışma olanağı ve aranan eleman statüsüne kavuşacaktır.