Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Genel Tanıtım

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2019 yılında kurulmuştur ve Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü içerisinde yer almaktadır. Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalımızın amacı, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerini sürdürmek, interdisipliner araştırmalarda bulunmak, güncel bilim ve teknolojiyi takip ederek AR-GE çalışmaları yapmaktır. Fakültemizde, Farmasötik Mikrobiyoloji lisans eğitiminde 2. sınıfta teorik ve pratik olmak üzere verilmektedir.

Farmasötik Mikrobiyoloji interdisipliner bir bilim dalı olup, canlılarda enfeksiyona neden olan tüm mikroorganizmaların, morfolojik ve klinik özelliklerini, tanı ve tedavi yöntemlerini araştırmaktadır.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalımızın çalışma alanları;

  • Mikrobiyal patogenez ve virulans faktörleri
  • Klinik mikoloji
  • Konak-patojen etkileşimleri
  • Hastane ve toplum kökenli enfeksiyonlar
  • Moleküler epidemiyoloji
  • Antimikrobiyal ilaçlar ve dezenfektanlar
  • Akılcı antibiyotik kullanımı
  • Mikrobiyal biyoteknoloji
  • Mikrobiyal prosesler ve ürünler