Farmasotik Botanik Anabilim Dalı

Genel Tanıtım

Türkiye’de toplu ve resmi eczacılık öğretimi Askeri Tıp Okulu “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” bünyesinde açılan “Eczacılık Sınıfı” ile 1839 yılında başlamıştır. Bu sınıfta öğretim süresi iki yıl ve öğretim dili de Fransızca idi. Öğretim programında yer alan dört ana ders konusundan birisi de Farmasötik Botanik dersidir. Ülkemizdeki Eczacılık eğitiminin bu tarihsel süreci içinde Farmasötik Botanik, 1839 yılından günümüze kadar sürekli olarak okutulan eczacılık meslek derslerinden birisi olarak yer almıştır.

Eczacılığın temel hammadde kaynaklarından birisi de doğal ürünlerdir ve bu doğal ürünlerin en büyük kısmını bitkiler oluşturur. “Bir eczacının ilaç hammaddesi olarak kullanılan bitkileri tanıması ve bilmesi gerekliliği tüm ülkelerin benimsemiş olduğu bir gerçektir.” Farmasötik Botanik, eczacılık fakültesi öğrencilerine tıbbi bitkileri ve onlardan elde edilen drogları tanıtmayı amaçlayan uygulamalı bir derstir ve sadece Eczacılık Fakülteleri programlarında yer alır.

  

Bu ders kapsamında öncelikli olarak ülkemizde ve dünyada yaygın kullanımı olan tıbbi bitkiler, sistematik botanik kurallarına göre tanıtılmaktadır. Bunun yanında: Gıda olarak tüketilen bitkiler, zehirli bitkiler, ekonomik değeri olan kültür bitkileri, keyif verici ve bağımlılık oluşturan bitkiler ile boya bitkileri ve insan-bitki ilişkileri kapsamında hayatımızı etkileyen bütün bitkiler ders kapsamındadır.

  

Çalışma alanlarımız

Türkiye olağanüstü zengin bitki örtüsüne sahip olup % 30’u ülkemize özgü (endemik) yaklaşık 12 000 damarlı bitki taksonunu içerir. Türkiye’nin yeryüzündeki konumu ve coğrafi özellikleri bu çeşitliliğin en önemli nedenleridir. Bu zengin floraya paralel olarak Anadolu’da yaşamış çok değişik uygarlık ve kültürlerin binlerce yıldan beri geleneksel olarak kullandığı bitkiler, halk ilaçları olarak da büyük bir çeşitlilik ve zenginlik içerir. Günümüzde de özellikle kırsal kesimde yaşayan halkımızın birçok doğal bitkiyi gıda ve tedavi amacıyla kullandığı bilinmektedir. Zengin bitki kullanım bilgisinin değerlendirilmesine yönelik etnobotanik çalışmalar yanında zengin bitki örtüsünün sunduğu türlerin rastgele seçilmesi ile de çalışmalarımız yönlendirilmektedir. Ayrıca fitokimyasal tarama ve biyolojik aktivite tarama çalışmalarının da bu zengin bitki çeşitliliğinin, eczacılık açısından değerlendirilmesi konusunda önemli bir yeri vardır. Sistematik sınıflandırma çalışmalarını desteklemek için ama özellikle tıbbi kullanımı olan bitki kısımlarını (drog) teşhis etmek için bitki anatomisi ve toz drog analizi çalışmaları da konularımız arasındadır ve araştırma çalışmalarımızın temel konu başlıklarından birisini oluşturmaktadır.

   

Kısacası

  • Doğanın
  • Deneyimin
  • Bilginin
  • Bilimin

harmanlandığı noktadır Farmasötik Botanik.