Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Genel Tanıtım

Biyoteknoloji, biyolojik sistem ve süreçleri kullanarak sorunlara çözüm bulunması ve yararlıürünler üretilmesidir. Özel amaç ve üretim için canlı sistem ve organizmaların ya da bunların türevlerinin kullanılması biyoteknolojinin esasıdır. Farmasötik Biyoteknoloji ise ilaçların biyoteknolojik yöntemlerle üretilmesidir. İlaç biyoteknolojisi günümüzde hızla gelişen bir bilim dalıdır. Biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyiş, farmasötik  alanda koruyucu, diagnoz ve tedavi edici olarak nükleil asitler, DNA ve/veya RNA fragmentler, monoklonal antikorlar ve peptidler gibi moleküllerin üretimi ve formüslasyonunda yeni bir çığır açmıştır.

Günümüzde nükleik asit ürünleri, terapötik rekombinant proteinler, antikorlar ve aşılar gibi protein/peptid yapıda formülasyonlar piyasadaki ilaçlar arasında önemli bir grubu oluşturmakta ve ilaç sanayi açısından hızla gelişen bir Ar-Ge ve üretim alanını meydana getirmektedir.

   

Farmasötik biyoteknoloji biyolojik/biyoteknolojik ilaçların formülasyonu ve üretimi için gerekli teknolojileri kapsayan bilim dalıdır. Biyolojik/biyoteknolojik ilaçlar genel olarak immünolojik tıbbi ürünler, kan ürünleri, rekombinant DNA teknolojisi, hibridoma ve monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen ürünler, hücresel kaynaklı ileri tıbbi tedavi ürünleri, hücre kültürü ortamları olarak gruplandırılan formülasyonlardır. Bu tür formülasyonların geliştirilmesi çok çeşitli aşamaları içerir.

Farmasötik biyoteknolojide ürün geliştirme  aşamalar şunlardır:

 • Biyolojik/biyoteknolojik ilaçların etkinliği ile ilişkili moleküler mekanizmaların anlaşılması
 • Tıbbi testler için diagnostik ajanların geliştirilmesi
 • Rekombinant DNA teknolojisi ve eczacılık alanında uygulamaları
 • Rekombinant ürünlerin raf ömrünün, kararlılığının, toksisitesinin, immünojenesitesinin belirlenmesi,
 • Rekomninant ürünler için ilaç taşıyıcı ve hedefleyici sistemlerin geliştirilmesi
 • Hibridoma teknolojisi ve monoklonal antikor üretimi
 • Peptit ve protein ilaçların formülasyonu ve üretimi
 • Antisense teknoloji ve uygulamaları
 • Gen terapisi ve gen taşıyıcı sistemleri
 • Rekombinant DNA teknolojisi aşıları
 • Hücre bazlı ileri tedavi yöntemleri
 • Fermentasyon teknikleri ve ilaç endüstrisinde uygulamaları
 • Patentleme

Anabilim Dalımızın odaklandığı konular;

 • Rekombinant DNA tekniğinin eczacılıktaki uygulamaları
 • Protein/Peptid ilaçların formülasyonu ve taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi/hedeflenmesi
 • Terapötik proteinler
 • Peptid ve protein formülasyonu ve stabilitesi
 • Rekombinant DNA teknolojisi ve bu teknoloji ile üretilen ilaçlar
 • Nanobiyoteknoloji
 • Gen taşıyıcı sistemler
 • Antisens teknolojisi
 • Aşı Teknolojisi
 • Biyomateryaller
 • Farmasötik biyoteknolojide validasyon, GMP uygulamaları