Analitik Kimya Anabilim Dalı

GENEL TANITIM

Analitik kimya, bir numuneyi oluşturan maddelerin kimyasal bileşenlerinin kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analizleriyle ilgilenen anabilim dalıdır. Analitik kimyada, maddelerin tanımlanması ve analit miktarlarının belirlenmesi amacıyla klasik (yaş) ve aletli (enstrümantal) yöntemleri kullanılmaktadır.

Klasik (yaş) Yöntemler
Gravimetrik analiz
Volumetrik analiz

Aletli (enstrümantal) Yöntemler
Spektroskopik analiz
Elektrokimyasal analiz
Kromatografik analiz
Termal analiz

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda temel araştırma alanı “Kalitatif ve Kantitatif Analiz” dir. Özellikle ilaçlar, organik ve inorganik maddelerin kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analizleri için spektrofotometrik, kromatografik, elektrokimyasal ve diğer analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi ilaç araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra Analitik Kimya,  temel analiz bilgilere sahip olma, validasyon çalışmalarını uygulayabilme, analitik düşünme becerisi kazanma, ulusal ve uluslararası araştırma projeleri geliştirme, ilaç endüstrisine uygulanabilir fikirler üretebilme, kalite kontrolü ve standardizasyonu gibi aşamalarda etkin bir role sahiptir.