“Akademik Buluşların Ticarileştirilmesi” Semineri Düzenlendi

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi Emre SEMİZ tarafından Akademik Buluşların Ticarileştirilmesi Semineri düzenlendi. Akademik personel ve öğrencilerin, bilimsel araştırma çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluşların fikri ve sınai mülkiyet çerçevesinde korunma süreçleri ve elde edilen fikri ve sınai mülkiyetlerinin sanayiye aktarılma süreçleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla bizleri bilgilendiren Öğr. Gör. Emre SEMİZ’e teşekkür ederiz.